Uvjeti korištenja

1. Uvodne odredbe

Općim uvjetima poslovanja uređuje se odnos između Building.hr (dalje u tekstu: ponuđač) s jedne strane  te korisnika usluga (dalje u tekstu: korisnik) s druge strane.

2.  Korištenje

Prilikom korištenja korisnik se obvezuju da će poštivati sve obaveze i ograničenja određena u predmetnim općim uvjetima. Opća pravila vrijede za sve korisnike na  internetske stranice. Ulaskom na web stranicu korisnik potvrđuju da su upoznati s ovim općim pravilima i uvjetima poslovanja i potvrđuje da je suglasan.  Ako ponuđač primijeti  da su prekršene odredbe općih uvjeta ima pravo da privremeno onemogući daljno korištenje internetske stranice. Ima pravo ako korisnik ne podmiruje svoje obveze na vrijeme i unatoč opomenama ima pravo onemogućiti daljnje korištenje ili ukidanje prava korištenja.

3. Registracija:

Registracija se vrši putem web stranice, korisnik mora upisati svoje osobne podatke i da pristaju na korištenje podataka. Registracijom prihvaćaju opće uvjete korištenja. Daje suglasnost da ponuđač može sukladno odredbama Zakona o zaštiti osobnih podataka obrađivati podatke za potrebe evidencije.

4. Promjene podataka i obavijesti

Ponuđač može svoja rješenja neprestano razvijati, poboljšavati i nadopunjavati, zbog čega se određen vizualni izgled pojedinog rješenja može promijeniti ili ga može zamijeniti nekim sličnim rješenjem. Ima pravo da određeno rješenje ukine ako to mora učiniti zbog usklađivanja s važećim zakonima. Obavezuje se da će obavijestiti korisnike najkasnije 30 dana prije uvođenja promjena.

5.Pomoć u korištenju Building.hr

Pomoć kod korištenja Building.hr se može zatražiti u redovitom radnom vremenu od 08h do 16h putem elektroničke pošte ili telefona i pružit će se besplatna pomoć kod korištenja stranice.

6. Prava intelektualnog vlasništva

Vlasnik prava intelektualnog vlasništva je isključivo samo ponuđač, korisnik stječe samo pravo na korištenje i obavezuje se da će poštivati zakon koji uređuje prava intelektualnog vlasništva, ako nije drugačije dogovoreno. Korisnik se obavezuje da neće zloupotrebljavati ili izvoziti podatke i kreirati novu bazu podatak. Pristaje da će dosljedno koristiti podatke.

7. Pravila ponašanja

Strogo je zabranjeno na internetskoj stanici da se korisnik:

  • lažno predstavlja
  • da objavljuje podatke od drugih korisnika
  • objavljuje lažne informacije koje mogu nanijeti drugima štetu
  • da krši postojeće zakone Republike Hrvatske

8. Cijene

Cijene paketa izražene su u Eurima (EUR) i ne uključuju porez na dodanu vrijednost (PDV). Cijene paketa mogu se promijeniti bez prethodne najave.

9. Ograničenje odgovornosti

Ponuđač ne snosi odgovornost ni za kakvu štetu nastalu oglašavanjem korisnika na internetskoj stranici. Pružatelj daje usluge točno kakve jesu i ne garantira za ispravnost, točnost, kvalitetu i ažurnost rješenja koje se odnose na njihovu primjenu određenoj svrsi. Korisnik je kazneno odgovoran za korištenje podataka koje su u suprotnosti s odredbama općih uvjeta ili suprotnostima zakonskih odredbi ili suprotnosti pravilima ponašanja. Za prestanak ili ograničavanje pristupa Building.hr nije odgovor za nastala rješenja izvan djelokruga niti je odgovoran za sva eventualne neugodnosti koje su nastale od strane korisnika. Ako se pretrpi bilo koja šteta zbog zloupotrebe usluga od strane korisnika, ponuđač ima pravo na naknadu štete. Za postupanje u suprotnostima s odredbama ugovora niti jedna strana nije odgovorna. Posljedice koje nastaju zbog promjena mjera vladajućih tijela, zakonske promjene ili druge okolnosti koje su izvan kontrole.

10. Način rješavanja sporova

Pravi odnos između ponuđača, korisnika i pružatelja usluga isključivo se primjenjuje zakon Republike Hrvatske ako nije drugačije dogovoreno.

11. Povjerljive informacije

Sve strane se obvezuju da će čuvati sve povjerljive informacije koje im se otkrivaju od poslovnih tajni, financijskih informacija i slično. Otkrivanje informacija posredno ili neposredno trećoj osobi je strogo zabranjeno.